29 Ekim 2018 Pazartesi

Kali Linux'ta IP Gizleme&Tor Ağına Bağlanma w/VinLaden

BackBox kullanmış olanlar bilir,Anonymous Mode vardır.Bu özellik hostname&ip&mac değiştirme işlemini otomatik yapar.Peki bunu Kali Linux'ta nasıl yapabiliriz?

Öncelikle sources.list'i açıp ekleme yapıyoruz
Kod: leafpad  /etc/apt/sources.list
Bu repoyu sona ekliyoruz:
deb http://deb.torproject.org/torproject.org wheezy main
sonra güncelliyoruz:
apt-get update
Paket imzalarını yapmak için GPG anahtarlarını giriyoruz.Bunun için aşağıdaki kodları terminale yazmanız yeterli :
Kod: gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -
Anahtarları yüklüyoruz:
apt-get install deb.torproject.org-keyring
Tor Yüklensin: apt-get install tor
Sonra /etc/default/tor dosyasını düzenlememiz gerek
leafpad /etc/default/tor

RUN_DAEMON=”no” yazan kısmı görürsünüz ilk başta onu ''yes'' olarak değiştiriyoruz:

Sonra Tor'u bu komutlarla kontrol edebilirsiniz:
Kod: service tor start
Başlatma için yukarıdaki komutu girin.Durdurmak için aşağıdakini:
service tor stop
Bu da yeniden başlatmak için:
service tor restart
Bu da ağ durumunu öğrenmek için:
service tor status
Ağ Trafiğini yönlendirmek için BackBox'ta kullanılan scripti oluşturmamız gerek.Aşağıdaki dosyayı gedit metin yöneticisini kullanarak backbox-anonymous.sh olarak kaydedin.


#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with backbox-anonymous. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

export BLUE='\033[1;94m'
export GREEN='\033[1;92m'
export RED='\033[1;91m'
export ENDC='\033[1;00m'

# Destinations you don't want routed through Tor
NON_TOR="192.168.0.0/16 172.16.0.0/12 10.0.0.0/8"

# The GID Tor runs as
TOR_GID="debian-tor"

# Tor's TransPort
TRANS_PORT="9040"

case "$1" in
    start)
        # Make sure only root can run this script
        if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
          echo "\n$RED[!] This script must be run as root$ENDC\n" >&2
          exit 1
        fi
        
        # Check torrc config file
        grep -q -x 'VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10' /etc/tor/torrc
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "\n$RED[!] Please add the following to your /etc/tor/torrc and restart service:$ENDC\n" >&2
            echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC"
            echo "VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10"
            echo "AutomapHostsOnResolve 1"
            echo "TransPort 9040"
            echo "DNSPort 53"
            echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC\n"
            exit 1
        fi
        grep -q -x 'AutomapHostsOnResolve 1' /etc/tor/torrc
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "\n$RED[!] Please add the following to your /etc/tor/torrc and restart service:$ENDC\n" >&2
            echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC"
            echo "VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10"
            echo "AutomapHostsOnResolve 1"
            echo "TransPort 9040"
            echo "DNSPort 53"
            echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC\n"
            exit 1
        fi
        grep -q -x 'TransPort 9040' /etc/tor/torrc
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "\n$RED[!] Please add the following to your /etc/tor/torrc and restart service:$ENDC\n" >&2
            echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC"
            echo "VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10"
            echo "AutomapHostsOnResolve 1"
            echo "TransPort 9040"
            echo "DNSPort 53"
            echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC\n"
            exit 1
        fi
        grep -q -x 'DNSPort 53' /etc/tor/torrc
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "\n$RED[!] Please add the following to your /etc/tor/torrc and restart service:$ENDC\n" >&2
            echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC"
            echo "VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10"
            echo "AutomapHostsOnResolve 1"
            echo "TransPort 9040"
            echo "DNSPort 53"
            echo "$BLUE#----------------------------------------------------------------------#$ENDC\n"
            exit 1
        fi

        echo "\n$BLUE[i] Starting anonymous mode:$ENDC\n"
        
        if [ ! -e /var/run/tor/tor.pid ]; then
            echo " $RED*$ENDC Tor is not running! Quitting...\n" >&2
            exit 1
        fi
        
        iptables -F
        iptables -t nat -F
        echo " $GREEN*$ENDC Deleted all iptables rules"

        echo 'nameserver 127.0.0.1' > /etc/resolv.conf
        echo " $GREEN*$ENDC Modified resolv.conf to use Tor"

        iptables -t nat -A OUTPUT -m owner --gid-owner $TOR_GID -j RETURN
        iptables -t nat -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
        for NET in $NON_TOR 127.0.0.0/9 127.128.0.0/10; do
            iptables -t nat -A OUTPUT -d $NET -j RETURN
        done
        iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports $TRANS_PORT
        iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
        for NET in $NON_TOR 127.0.0.0/8; do
                iptables -A OUTPUT -d $NET -j ACCEPT
        done
        iptables -A OUTPUT -m owner --gid-owner $TOR_GID -j ACCEPT
        iptables -A OUTPUT -j REJECT
        echo "$GREEN *$ENDC Redirected all traffic throught Tor\n"

        echo "$BLUE[i] Are you using Tor?$ENDC\n"
        echo "$GREEN *$ENDC Please refer to https://check.torproject.org\n"
    ;;
    stop)
        # Make sure only root can run our script
        if [ $(id -u) -ne 0 ]; then
          echo "\n$RED[!] This script must be run as root$ENDC\n" >&2
          exit 1
        fi
        
        echo "\n$BLUE[i] Stopping anonymous mode:$ENDC\n"

        echo 'nameserver 208.67.222.222' >  /etc/resolv.conf
        echo 'nameserver 208.67.220.220' >> /etc/resolv.conf
        echo " $GREEN*$ENDC Modified resolv.conf to use OpenDNS"
        
        iptables -F
        iptables -t nat -F
        echo " $GREEN*$ENDC Deleted all iptables rules\n"
    ;;
    restart)
        $0 stop
        $0 start
    ;;
    *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0Terminal'i açın 

Masaüstü dizinine gelin:
Kod:cd Desktop
Sonra bunu yazın:
Kod: chmod 755 backbox-anonymous.sh
/usr/bin/ klasörüne taşıyoruz:
mv backbox-anonymous /usr/bin/backbox-anonymous

torrc dosyasını açıp düzenleyelim.
leafpad /etc/tor/torrc
Dosyanın sonuna bu eki boşluk bırakmadan ekliyoruz:
Kod: VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
AutomapHostsOnResolve 1
TransPort 9040
DNSPort 53

Ardından bu komutlar ile backbox-anonymous scriptimizi kontrol edebiliriz:
backbox-anonymous start
backbox-anonymous stop
backbox-anonymous restart

Bu yöntem %100 gizlilik sağlayacak demiyorum fakat tor'a bağlı olduğunuz için yaklaşık 3-4 dakika da bir ip adresi değişiyor.O yüzden işinize yarayacağını düşünüyorum

 Discorda Gelmek İçin TIKLA


Bazı Kali Linux araçları hakkında bilgiler

Dirbuster:

Komut satırına "dirbuster" yazarak çalıştırabiliriz.
Gizlenmiş olan web serverinde / sayfasındaki gizli dosyayı yada dosya dizinini bulmak için kullanılır.
Dirbuster brute force saldırılarıdır.

Nikto:

"nikto" komutu vererek çalıştırılır.
Web server üzerinde açık taramak içindir örnek olarak SQL injection ve XSS açık türletini tespit eder.
Kullanımına erişmek için nikito komutu kullanılır.

DNSenum:


Dnsenum bir alan adı (domain) hakkında veri toplamak için kullanılır.
Domainin name server , mail server ve sub domaini vb. hakkında geniş bilgi toplar.
Nasıl çalıştırırım diye sorucak olursanız komut satırını açıp "dnsenum" yazarak calıştırılır.
Kullanım kılavuzu için dnsenum -h komutu kullanılır.
Fierce:
Nasıl çalıştırırım diye sorucak olursanız komut satırını açıp "fierce" yazarak çalıştırabilirsiniz.
Fierce bir dns tarayıcısıdır.

Hping3:

Çalıştırmak için "hping3" yazılır ve çalıştırılır.
TCP üzerinden çalışmaktadır. Raw ip,ICMP,UDP paketi oluşturabilirsiniz.
-p port belirtir,-c göndermek istediğiniz paket sayısını,--flood ile sürekli 
olarak gönderebilirsiniz verimizin boyutunu öğrenmek için ise -d kullanılır.

NMAP:

Herzamanki gibi komut satırına "nmap" yazarak çalıştırılır.
Nmap bir güvenlik tarayıcısıdır. 
#nmap -h ile kullanım klavuzuna ulaşabilirsiniz.
Bağlandığı ağa göre ağ bilgilerini tarar.
Windows ve MacOS 'da kullanım imkanı vardır.
W3af:

w3af yazarak çalıştırılır.
Sızma testlerinde kullanılan açık kaynaklı bir araçtır.

Reaver:


Reaver yazarak çalıştırılır.
reaver --help sayesinde kullanım kılavuzuna erişilir.
Brute force saldırıları ile ağın şifresini kırmaya çalışır.
John the Ripper:

jojn yazarak çalıştırılır.
Windows kullanıcılarıda yararlanabilir.
Amacı ise şifrelenmiş hashları kırmaktır.
2 şekilde kırmaya çalışır bunlar wordlist ve brute force birde single mod var ama onu bilmiyorum.
Kullanım kılavuzu için john -h yazılır.
Sqlmap:

sqlmap yazarak çalıştırılır.
Veri tabanlarında sql injection tespit eden bir araçtır.
Hydra:

Komut satırına hydra yazarak çalıştırırız.
Veri tabanına brute force saldırısı düzenliyerek kullanıcı adı ve şifre bulmak için kullanılan araçlardandır.
hydra -h yazarak kullanım kılavuzuna erişilir.
Ettercap:

Ettercap yazılarak çalıştırılır.
Trafik analiz etmek ve veri filtreleme yapar.
İnternet trafiği bu araç sayesinde izlenir.
Wifite:

Wifite komutu ile çalıştırırız.
Şifrelenmiş ağlara saldırmak için kullanılır.
Wifi hacklemek için kullanılabilir ancak WPA gibi şifrelenmiş ağlarda işe yarar.
Kullanım kılavuzu wifite --help ile açılır.
 Discorda Gelmek İçin TIKLA

28 Ekim 2018 Pazar

facebook telefon ve mail bilgisi öğrenme

Merhaba arkadaşlar bugün xHak9x adlı bir arkadasımızın geliştirdiği Python ile yazılmıs FBI proğramını anlatacağım

Ömcelikle Hak9 adlı arkadasın elıne koluna saglık 2 Ekim 2018 Tarıhınde Facebook'da bulunan bir Token açığını kullanarak güzel bir iş çıkartmış..

Bu işlemi herhangi bir linux işletim sisteminden veya bash, git bash üzerinden Windows ile de yapabilirsiniz.

Github üzerinden linki kopyalıyoruz -----> Llink

Kurulum:
$ apt update && apt upgrade
$ apt install git python2
$ git clone https://github.com/xHak9x/fbi.git
$ cd fbi
Kod:
python2 fbi.py
Kod:
$ pip2 install -r requirements.txt  ( diyerek yardımcı komuyların calısmasını saglıyoruz)

son olarak python2 fbi.py komutunu giriyoruz..

Yukarıdaki komutları girdiğinizi ve proğrama giriş yaptığını var sayıyorum.
Bir adet Facebook hesabı gerekli bize arkadaş listesinin bilgilerini çekmek için. Bunun için ben sahte bir hesap olusturup Facebooktaki abazaları ekledim. Proğrama girdikten sonra aşağıdaki komutları uygulayın.
Kod:
Hak9 >> token
[?] username : Sizin facebook hesabı kullanıcı adınız
Password: Sifreniz

Yukarıdaki komutta token yazdıktan sonra kullanıcı adı ve parola girmeniz gerikiyor sahte facebook'ta olabilir. Daha sonra ayarları kendı ıcınde yapıp sizi tekrar Terminale yönlendirecek tekrar python2 fbi.py yazarak programa giriyoruz. Aşağıdaki komutları kullanarak listenizde bulunan tüm Facebook kullanıcılarının eposta ve telefon bilgilerini çekebilirsiniz.
Kod:
Hak9 >>dump_phone
Kod:
Hak9 >>dump_mail
 Discorda Gelmek İçin TIKLA

maltego nedir


Maltego Nedir ?
İlk olarak maltegonun ne işler yapabildiğinden bahsedeyim
Maltego uygulaması aktif bilgi toplama aracıdır içinde bulundurduğu farklı farklı seçenekler ile bilgi toplamak istediğiniz kişi site vb. gibi şeylerde internetten bilgi toplar. Örnek vermek gerekirse neler yapabilir:
+Domain bilgileri
+E-posta bilgileri(İsim üzerinden)
+Bir web sitesinin kullandığı araçlar gibi gibi seçenekler mevcut
Maltego kullanma
Maltego uygulamasına ilk girdiğimizde böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. İşaretlediğim yere basarak kendimize yeni bir sayfa açıyoruz.

İşaretlediğim kısım menü kısmı oluyor. Bu kısımda yapmak istediğiniz işlemi seçiyorsunuz ben 2 tane örnek yapacağım ilk olarak ben website seçeneğini deneyeceğim yapmam gereken websiteye basılı tutup beyaz sayfaya getiriyoruz.
Karşımıza böyle bir grafik çıkıyor örnek olarak "paterva.com" sitesi çıkıyor "paterva.com" yazısına çift tıklayıp hangi sitenin bilgilerini toplamak istiyorsanız onu yazıyorsunuz

grafiğe sağ tıkladığımızda karşımıza 4 farklı seçenek çıkıyor, Biz tüm bilgilerini toplamak istiyoruz ve "All transforms" seçeneğininin yanındaki küçük işarete tıklıyoruz.
Karşımıza farklı farklı sonuçlar çıkıyor bu sonuçlar sitenin kullandığı araçları, ip adresini gösteriyor.
Şimdi ikinci örnek olarak person seçeneğini uygulayacağım 
tekrar person seçeneğine basılı tutup içeriye sürüklüyoruz ve bırakıyoruz karşımıza çıkan grafikte örnek isim olarak "John doe" yazıyor bende bu ismi kullanıyorum ve sağ tıklayıp "All transforms" seçeneğinin yanındaki run işaretine basıyoruz ve bize internet üzerindeki john doe isimli hesapları e-posta adreslerini buluyor
Benim yapacağım örnekler bu kadar sizde kendiniz diğer seçenekleri deneyip kendinizi geliştirebilirsiniz 
 Discorda Gelmek İçin TIKLA

27 Ekim 2018 Cumartesi

Sosyal Medya Hesaplarını Hackleyin

Merhaba arkadaşlar. Bu konuda sizlere bir sosyal mühendislik aracı olan Blackeye Phishing aracını tanıtacağım.
Öncelikle bu araç ne iş yapar onu açıkalyayım.
Web sitelerini klonlayarak girilen bilgilerin sizin panelinize düşmesini sağlar.
İşin güzel yanı aynı ağa bağlı olmanıza gerek yok farklı ağlar üzerinde de çalışmaktadır.
Bu araç klonladığınız sayfanın bir linkini verecek. Bunu kullanarak karşı tarafın bilgilerini ele geçireceğiz.
Bu konu sonunda öğreneceğiniz bilgi ile ikna kabiliyetinizi birleştirerek sosyal mühendislik saldırısı yapabileceksiniz.
Bu aracı kullanabilmeniz için bir linux dağıtımına ihtiyacını olacak. Ben kali linux kullanacağım.Öncelikle aracın kurulumuna bakalım.

Github'dan herhangi bir linki bulup indirebilirsiniz.
örneğin ben burdan aldım aracı: https://github.com/thelinuxchoice/blackeye

Bu linki kopyalayın ve bir terminale;
                                                                            kod:                 
                              git clone https://github.com/thelinuxchoice/blackeye

                                                                   komutu girin
Dosyalar indikten sonra indirdiğiniz konumu terminalde açın. 
(örneğin masaüstüne indirdiyseniz, cd Masaüstü komutu ile masa üstüne gidebildiğiniz gibi inen konuma gidin)

Klasör içine girin ve aracı çalıştırın.. Komutlar sırası ile; 
cd blackeye

bash blackeye.sh
Kurulumumuz bu kadar. Şimdi aracı kullanalım.
Kullanımı

Son komutu girdikten sonra şöyle bir bash ekranı ile karşılaşacaksınız.

gördüğünüz gibi burda birçok medyanın klonunu oluşturabiliyoruz.
Bunun yanı sıra kurban linke tıkladığında ip bilgisi, ülke, şehir, para birimi, internet sağlayıcısı vs. gibi bilgileride göstermektedir.

Hemen bu ekrandan birtanesini seçerek bir örnek yapalım..
İstediğinizi seçebilirsiniz hepsinde aynı adımlar uygulanacaktır.

Evet gördüğünüz gibi bazı işlemler yapıp bize link oluşturdu.
Bu linki kurbanımıza göndereceğiz. Linki kopyalayıp kurbanınıza atın ve bir şekilde giriş yapmasını sağlayın.
Kurban linke tıklasın ve giriş yapsın. Bizde deneme amaçlı kendimiz giriş yapalım.

Giriş işlemi yapıldıktan sonra; 

gördüğünüz gibi dediğimiz bilgileri bize gösterdi, 
aynı şekilde username ve password bilgilerini de aldık.

Bu aracı kullanarak birçok hesabı ele geçirebilirsiniz. tabi konu başında belirtiğimiz gibi ikna kabiliyetinizin güçlü olamsı gerekiyor.
Orası size kalan kısım. Hatta size bir fikir vereyim. Bu aralar beni ne kadar tanıyorsun diye bir şey var. İşte bunu kullanın. beni nekadar tanıyorsun diye karşıya atın ve ben farklı bir yerden oluşturdum bunun için sosyal medya hesabından giriş yapmalısın gibi atın ve giriş yapsın.


Kendiniz için seçebileceğiniz en iyi Linux dağıtımları

Linux kullanmak için profesyonel olmaya gerek yok. Herkes her yerde ve her zaman, her türlü öğrenebilir. Önemli olan kendinize uygun dağıtımla başlamak. Veya, azimle öğrenmeye çalışmak.

Sıradan bir kullanıcıysanız, internet, ofis işleriyle uğraşıyorsanız:
1- Linux Mint
2- Ubuntu
3- openSUSE

Sıradan bir kullanıcıysanız, iş bilgisayarı istiyorsanız ve farklı birşeyler arıyorsanız:
1- elementary OS
2- Ozon OS (Sanırım proje bitirilmiş, Korora yeni adı sanırım...)
3- Ubuntu GNOME
4- Fedora

Sistemi fazla zorlamayacak bir işletim sistemi isteyen basit bir kullanıcıysanız:
1- Lubuntu
2- Xubuntu
3- Debian

Linux'ta bilgi sahibi, hafif ve sağlam bir işletim sistemi isteyen kullanıcıysanız:
1- Arch Linux
2- Debian

Arch tabanlı daha kolay dağıtımlar:
1- Manjaro
2- Papyros (Çok şık bir tasarımı vardır, daha bir işletim sistemi değildir, bir desktoptur)

Şimdi gelelim en iyi dağıtıma. Bu en iyi dağıtım kavramı genel olarak herkese göre değişir. Ancak ben Arch diyorum. Arch Linux hem hafif hemde pratik, kullanışlıdır.
-Arch, siz ne istiyorsanız odur.

Sıraladık, şimdi gelelim açıklamalarına:

Linux Mint, herkese hitap eden, basit, kullanışlı bir linux dağıtımıdır. 1,5 GB'lık bir paketi var ve içinde Libreoffice vb. çoğu şey yüklü geliyor. (Çoğu linux dağıtımında sürücüler vb. yüklü geliyor, uğraşmanıza pek gerek yok kurulumdan sonra)

Ubuntu, herkese hitap eden, Unity masaüstü ortamı ile yüklü gelen farklı bir linux dağıtımıdır. Linux Mint gibi çoğu dağıtım Ubuntu tabanını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen Linux Mint'i tercih ederim.

EDIT: Linux Mint bu aralar kendini bozmaya başlamış, yeni önerim Ubuntu kurup, Unity Desktop'undan kurtulmak olacaktır. XFCE, GNOME veya KDE kurabilirsiniz.


Debian, herkese hitap edebilecek düzeyde bir linux dağıtımıdır. Kurulurken, istediğiniz ortamı vb. şeyleri siz seçersiniz. Tabii kurduktan sonra masaüstü ortamını veya display manager (kullanıcı giriş ekranı)'nı değiştirebilirsiniz. (Bütün dağıtımlarda yapabilirsiniz)

Arch Linux, Linux kullanmaya alışmış kişilerin düzeyinde bir linux dağıtımıdır. Linux kullanmaya direkt Arch ile de başlanabilir. Arch'ın kurulumu normalde zordur, fakat bazı installer'lar ile işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Veya ben yapabilirim derseniz çeşitli rehberlerden yardım alarak tek başınıza kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Bu dağıtımda her şey yüklü gelmez. Kurulumda veya kurulumdan sonra siz ayarlarsınız. Tabii bence buna değer.

Lubuntu, hafif bir linux dağıtımıdır. Ubuntu gibi, sadece daha hafifleştirilmiş ve LXDE masaüstü ortamını kullanan bir dağıtımdır. LXDE en hafif masaüstü ortamıdır. Ubuntu'dan hafifliği ve masaüstü ortamı dışında pek bir farkı yok.

Kubuntu, güçlü ve güzel masaüstü ortamını kullanan bir linux dağıtımıdır. KDE masaüstü ortamını kullanır. KDE, çok özelleştirilebilir, RAM kullanımı olarak diğerlerine göre fazla olan bir masaüstü ortamıdır. Eğer bilgisayarınız iyiyse, KDE kurmanızı önerebilirim. Ubuntu'dan masaüstü ortamı ve yüklü gelen uygulamalar dışında pek bir farkı yok.

Xubuntu, hafif ve güzel bir masaüstü ortamını kullanan bir linux dağıtımıdır. Ubuntu'dan pek bir farkı yok. Fakat XFCE masaüstüsünü kullandığı için, çok özelleştirilebilir ve hafif olduğunu söyleyebilirim.

Ubuntu GNOME, farklı ve gösterişli bir linux dağıtımıdır. Ubuntu'dan farklı pek bir şeyi yok, masaüstü ortamı dışında. GNOME masaüstüsünü kullanır. GNOME, gayet hoş ve kullanışlı bir masaüstü ortamıdır.

Fedora, iş bilgisayarları için veya sunucular için tasarlanmış bir linux dağıtımıdır. GNOME ile yüklü gelir. Red Hat'in üstlendiği bir projedir. Red Hat'in linux sürümlerini belki duymuşsunuzdur. Sonra Red Hat, Fedora projesini üstlendi.

openSUSE, KDE veya GNOME masaüstü ortamıyla beraber gelir. Pek önerebileceğim bir işletim sistemi değildir, çok denemedim. Ama uygundur, o yüzden listeme dahil ettim.

Manjaro, XFCE veya KDE sürümleri bulunan hafif ve güçlü bir linux dağıtımıdır. Arch Linux tabanlıdır. Arch'tan sonra önerebileceğim en iyi linux dağıtımıdır.

Papyros, grafikleri ile Google'ı anımsatan bir linux dağıtımıdır.  Arch Linux tabanlıdır. Ancak daha resmi olarak sürüm yayınlanmamış.

Bu yazımız burada bitti, son olarak masaüstü ortamlarından kendi görüşümü belirtecek olursam:
XFCE en uygunudur. Başta eski tasarımlı bir ekran açılacaktır eğer ilk yüklediyseniz. (xubuntu veya manjaro xfce yüklediğinizde tasarımları farklı olacaktır) Sonra siz kendinize göre istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.
Dökümanları okumayı bilirseniz, her şeyi yaparsınız. 

26 Ekim 2018 Cuma

linux terminal komutları (çok detaylı)

A
Kod:

a2ps : ASCII dosyalarini Postscript formatina cevir
acroread : AcrobatReader, pdf-dosyalarini görebilmek icin gerekli olan program
alias : Komuta baska bir isim ver
apropos : Belli bir kelimeyi man sayfalarinda ara
ar : Arsiv olusturmak, olusturulmus bir arsivi calismak ya da acmak icin
arch : Processor’un yapisi hakkinda bilgi ver
arp : Host ve IP numarasini göster. (arp = adress resolution protocol)
at : Komutu ya da komutlari daha sonraki bir zamanda calistir (bak. batch)
B
Kod:
basename : Bir dosyanin gercek ismini ver (Üst dizinleri göstermeden)
bash : Bourne Again Shell -> Linux’un standart shell’i
batch : Komutu ya da komutlari daha sonra ki bir zamanda calistir(bak. at)
bg : Bir programi Ön planda calistir
break : Bir blogu belli bir kosuldan terk et (bak. continue)
bunzip2 : (bak. bzip2)
bzip2 : Bir arsivleme programi
C
Kod:
cal : Aktuel takvimi göster
calender : Bir randevu hatirlatma programi
case : Coklu seceneklere ayirma komutu
cat : Dosyayi monitöre ver
cc : C derleyicisi (C-compiler)
cd = Dizin degistir
cdrecord : CD kopyalama tool’u
chfn : finger bilgilerinde degisiklik yap
chgrp : Grup degistir
chmod : Bir dosyanin haklarini degistir
chown : Bir dosyanin sahiplerini degistir
chroot : Bir komutu Özel bir root dizininde calistir
chsh : Standart shell i degistir
clear : Monitörü temizle
continue : Bir bloku belli bir kosuldan sonra terk etme ve kaldigin yerden devam et
cmp : Iki dosyayi karsilastir (bak. comm, diff)
comm : Iki dosyayi satir satir karsilastir (bak. cmp, diff)
cp : Dosyayi kopyala
csh : C-Shell -> Yapisi biraz C diline benzeyen bir shell programi
csplit : Bir dosyayi parcalara ayir
cut : Bir dosyadan belli sütunlari kes
D
Kod:
date : Aktuel zamani göster
deluser : Kullanici sil
delgroup : Grup sil
df : Bellekte ne kadar bos yer oldugunu göster
diff : Iki dosya arasindaki farklari göster (bak. cmp, comm)
do : Belli bir kosuldan sonra bir komutu ya da komut blogunu calistir
done : do blogunun bitimi (bak. do)
du : Bir dosyanin ya da dizinin bellekte ne kadar yer kapladigini göster
E
Kod:
echo : Harf dizisini monitöre yaz
ed : Bir editör programi
egrep : Bir dosyanin icinde belli bir harf dizisini ara(bak. fgrep. grep)
eject : Medium’u disari ver, mesela CDROM
emacs : Bir editör programi
elif : if kosulunun saglanmadigi zaman devreye sokulan baska bir if kosulu
else : if kosullarinin saglanmadigi zaman devreye sokulan baska komutu
env : Bütün sistem degiskenlerini göster
esac : case seceneklerinin bitimi (bak. case)
exec : Komutu calistir
exit : Shell’den cikma komutu
export : Sistem degiskeninin tanimlanmasi
expr : Matematik ifadesini hesapla
F
Kod:
false : Boolean tipinde “yanlis” degeri
fdformat : Disket formatla
fdisk : Bellegi bölme programi
fg : Programi ön plana al
fgrep : (bak. egrep, grep)
fi : if kosulunun sonu (bak if)
file : dosya hakkinda bilgi ver
find : Belli bir dosyayi dizinlerde ara
finger : Sisteme kayitli olan kullanciliari göster ya da kullanici hakkinda bilgi ver
for : Belli komutlari belli bir kosula kadar döngü seklinde calistir
ftp : Dosya transfer programi (ftp = file transfer protocol)
fvwm : Linux icin yapilmis bir desktop programi (bak. fvwm2, gnome, kde …)
fvwm2 : (bak. fvwm)
G
Kod:
g++ : C++ derleyicisi (C++ compiler)
gcc : GNU C derleyicisi
gnome : (bak fvwm)
grep : (bak. egrep , fgrep)
groupadd : Yeni bir grup olustur
groupdel : Grup sil
groupmod : Grup üzerinde degisiklikler yap
groups : Kullanicinin bagli oldugu gruplari göster
grub : Bir cesit Linux Bootloader (bak. lilo)
gunzip : (bak. gzip)
gvim : vi editörünün GUI (graphical user interface) versiyonu
gzip : Bir arsivleme programi
H
Kod:
halt : Sistemi durdur
head : Bir dosyanin ilk satirlarini göster (standart 10 satir) (bak. tail)
help : Shell komutlarini göster
history : Kullanicini o zamana kadar kullandigi komutlari göster
host : Bir bilgisayarin adini sor
hostid : sistemin host kimligini göster
hostname : sistemin host adini göster
httpd : Apache server’i baslat
httpd2 : Apache 2 server’i baslat
I
Kod:
id : Kullanicini kullanici kodunu , bagli oldugu gruplarin kodunu göster
if : “eger” kontrolu
ifconfig : Ag kartini ayarla
init 0 : Sistemi kapat ( bak. halt, shutdown, poweroff)
init 1 : Sistemi tek kullanicili modus’a gecir (bak. init S, init s)
init 2 : Sistemi lokal cok kullanicili modus’a gecir
init 3 : Sistemi tam aga bagli sekilde ve cok kullanicili modus’a gecir
init 5 : Sistemi tam aga bagli sekilde, cok kullancili ve GUI’li modus’a gecir
init 6 : Sistemi yeniden baslat
init S : (bak. init 1)
init s : (bak. init 1)
J
Kod:
jar : Java arsiv
java : Java Virtual Machine (JVM)
javac : Java Compiler
javadoc : Java dokumanlari olustur
jdb : Java Debugger
jikes : IBM tarafindan sunulan ve javac’tan daha hizli olan bir Java Compiler
joe : Bir editör programi
K
Kod:
k3b : KDE’de GUI’li bir CD kopyalama programi
kaffeine : KDE CD, VCD, DVD vs. oynatma programi
kate : Bir KDE editör programi
kbear : Bir KDE FTP programi
kcalc : Bir KDE hesap makinesi programi
kde : KDE destop
kernelversion : Hangi kernel versiyonu kullanildigini göster
kmail : KDE Mail programi
konqueror : KDE internet browser
konsole : Yeni bir konsol ac
kopete : Bir KDE multiple messenger programi
kill : Process bitir
killall : Bütün process’leri bitir
kwrite : Bir KDE editörü
L
Kod:
last : Sisteme son kayit olan kisileri göster
less : Herhangi bir ciktiyi monitörde sayfa sayfa göster (bak. more)
lilo : Bir Linux Bootloader (bak. grub)
ln : Dosyalar ya da dizinler arasinda link olustur
logname : login ismini göster
logout : Sistemden ayril (eger login shell’le girildiyse)
lpr : Dosyayi basilmasi icin yaziciya gönder
lprm : Yaziciya gönderilen dokümanlari sil
ls : Dizinde bulunan dosyalari listele
lsmod : Yüklenmis modullari listele
M
Kod:
mail : Kullancillar arasinda mail yazmayi mümkün kilan mail programi
make : C programini belli bir kurala göre derleyen komut
man : Manual sayfalar dokümanlari
mcedit : Bir editör programi
mkdir : Yeni bir dizin olustur
modprobe : Kernel’a bir module eklemek ya da ondan silmek icin
mozilla : Netscape’in open source versiyonu ve gercekten harika bir web browser
more : (bak. less)
mount : Bir aleti bagla
mv : Dosyayi kaydir ya da ismini degistir (dikkat: cok tehlikeli bir komut bence)
mysql : MySQL veritabani programi
N
Kod:
nedit : Bir editör programi
newgrp : Yeni bir gruba gir
netstat : Ag baglantilarini görüntüle
netscape : Bir web browser
nl : Bir dosyayi satirlari numaralandirarak göster
nslookup : DNS (domain name system) sorgusu
O
Kod:
opera : Hizli bir web browser
P
Kod:
passwd : Sifre degistir
perl : PERL interpreter
php : PHP interpreter
pine : Bir mail programi
ping : Baska bir bilgisayara ulasabilme sorgusu
poweroff : Sistemi kapat (bak. init 0)
ps : Calisan process’leri göster
pwd : Icinden bulunulan dizini göster
Q
Kod:
quanta : Güzel bir HTML editörü
R
Kod:
read : Shell’de monitörde girilen girdiyi oku
reboot : Sistemi yeniden baslat (bak. init 6)
reset : Shell ayarlarini eski ayarlara getir
return : Bir fonksiyonun hesapladigi degeri geri vermesi icin gereken komut
rlogin : Uzaktaki bir bilgisayara baglan (bak. telnet)
rm : Dosyayi sil
rmdir : Dizini sil (dizinin bos olmasi sarti ile)
rpm : Redhat Packet Manager 
S
Kod:
select : Secenek secimi
set : Deger ver
sh : Bourne Shell
shift : Kaydir
shutdown : Sistemi kapat (bak. init 0)
sleep : Belli bir süre ara ver
sort : Siralayarak göster
split : Bir dosyayi parcalara ayir
startx : X-Server baslat
su : Baska bir kullanici adiyla gir ( option verilmezse root sifresi vermek gerekir)
sudo : Bir komutu root gibi calistir 
T
Kod:
tail : Bir dosyanin son satirlarini göster (standart 10 satir). (bak. head)
talk : Sisteme kayitli olan baska bir kullanici ile sohbet et
tar : Arsiv programi
tcsh : Ilerletilmis bir C-shell
telnet : Uzak bir bilgisayara baglan
then : if kosulu saglaniyorsa bundan sonraki komutlari calistir
time : Bir komutun ne kadar süre harcadigini göster
test : Bir kosulu test et
top : Process’leri görüntüle
touch : Dosyanin degistirilme zamanini degistir
traceroute : Router takibi
true : Boolean tipindeki “dogru” degeri
U
Kod:
umask : Bir dosya icin standart haklar belirle
uniq : Siralanmis bir dosya icinde birden fazal ayni satirlari ele
umount : Baglanmis bir aleti sistemden geri cöz 
unalias : alias’la degistirilmis komut aliaslarini geri cevir
unrar : Bir Arsivleme programi
until : Bir komutlar blogunu belli bir kosula kadar uygula
unzip : Arsiv programi
useradd : Sisteme yeni bir kullanici ekle
userdel : Sistemden bir kullanici sil
users : Su anda sisteme kayitli olan kullanicilari göster
V
Kod:
vi : (bak.vim)
vim : Bir editör programi
visudo : sudoers dosyasi üzerinde calis
W

Kod:
w :  kullanicinin o anda hangi komutu calistirdigini gösterir
wait : Belli bir process’i bekle
wall : Bütün kullanicilara mesaj yolla
wc : Harf, kelime ve satir sayma komutu
wget : Belli bir sayfa icerigini agdan lokal PC ye indir
whatis : Bir komutun ne ise yaradigini göster
whereis : Ara
which : Ara
while : Komutlari belli bir kosula kadar döngü halinde calistir
who : Sisteme kayitli olan kullanicilari göster (bak. finger, w)
whoami : Kullanicinin kendisi hakkinda bilgi
windowmaker : Bir destkop
wine : Windows Emulator programi
wish : Windowing Shell
write : Bir kullaniciya mesaj gönder
X
Kod:
xanim : Bir media player
xmms : MP3 player
xterm : X Terminal
Y
Kod:
yast (sadece SuSE) : Sistem ayarlari yapmak icin GUI’siz bir tool 
yast2 (sadece SuSE) : Sistem ayarlari yapmak icin GUI’li bir tool
you (sadece SuSE) : YaST online update
Z
Kod:
zip : Arsivleme programi

wifi hack (linux)

Bugün sizlere uzun bir süre önce "Wifi Password Cracker" olayını anlatacağımı söylemiştim.
Şimdi bu olayı sizlere mantığını anlatacağım ve fotoğraflar ile anlatımımı destekleyeceğim.
Öncelikle Wifislax Nedir ? (bknz:Wifislax Nedir?
Wifislax hakkında az çok bilgi sahibi olduktan sonra sizlere kullanacağımız program "Linset" yazılımıdır. Linset yazılımı her linux dağıtımına yüklenebilir fakat ben "Wifislax" ile bütün wifi yazılımlarının bir kütüphane şeklinde birleştirilmiş olduğu için wifislax kullanıyorum.
Linset ile bir wifi ağına saldırdığımız zaman "Twin Attack" şeklinde isimlendiriyoruz.
Bizde bugün "Linset Twin" adında bir wifi şifresini hackledik.
Linset Twin Attack kelime anlamında twin kelimesi ikiz anlamında kullanılmakta.
Yani şöyle bir ağa saldırıyoruz ve bir handshake yakalıyoruz.
Handshake bir veri paketi olarak adlandırılır ve bu handshake kullanılarak adeta bu ağın bir klonu oluşturulur. Telefon veya bilgisayarı açtığımızda aynı ağdan iki tane gözükür. Bu ağlardan birisi gerçek ağ ve çalışmayan ağdır. Diğer ağ ise linset ile oluşturduğum sanal ikiz ağdır.
Kullanıcı gerçek ağına girse dahil interneti kullanamaz ve mecbur diğer ağa girer. Diğer ağda bir sayfaya girmeye çalıştığında onu bir şifre ekranına yönlendirir ve wifi şifresini ister. Kullanıcı şifresini girince şifre size düşer ve sizde aslında bir "Social Engineer Hacking" yaparak karşınızda bulunan insanın cahilliğini kullanarak sosyal mühendislik yapmış olursunuz.

Ağa biris girmeye çalıştığında bu şekilde bir form onu karşılayacak .Şifre güvenlik amacı ile bulanıklaştırıldı.


Wifislax

Bugün makalemde sizlere "Wifislax" adında bir linux sistemden bahsetmek istiyorum.
Evet Wifislax bir linux dağıtımı sayılabilir. Aşağı yukarı kali linux gibi düşünülebilir fakat kali linux bütün sistemler için evrensel yazılımlar barındırırken, wifislax dağıtımı sadece wifi attack için kodlanmış programlarla donatılmış bir mühimmat.

Üstte bulunan fotoğrafta gördüğünüz gibi çok farklı kategorilere ayrılmış programlar bulunuyor. Bu programların bir çoğu editlenmiş üzerlerinde değişiklikler uygulanmış. Bu sebeple çoğu programda hiç kod bilgisine sahip olmadan wifi kırabilir ve bir ağa sızabilirsiniz. Fakat bunu sizlere anlattım diye siz şimdi heykır olmadınız. Yakın bir tarihte sizlere wifislax yazılımları arasında popüler olanları ve popüler saldırı türlerini göstereceğim.


Wifislax linux ispanyolca dili ile geliyor.(Doğruluk düzeyini bilmiyorum sonuçta ispanyolcayı bilen birisi değilim)
Wifislax usb üzerinden live olarak kullanılabilir ve ingilizce dil seçeneği sizlere sunuyor.
Eğer direkt sisteminiz olarak kullanmak isterseniz nasıl kurulum yapıcağınızı bilmiyorum çünkü dünyada bunu kullanan insanları %99'u live mode olarak kullanıyor.
First operation system olarak kullanan bir insan görmedim.


gmail hack (Brute Force)

Gmail Hack (Brute Force)Wordlist ile istediğiniz gmail adresine kaba kuvvet saldırısı yapabilirsiniz.Not: Windows'ta kullanacaksanız Python 2.7 yüklemeniz gerekmektedir.
kod 
git clone https://github.com/Ha3MrX/Gemail-Hack

cd Gemail-Hack

chmod +x gemailhack.py

python gemailhack.py

kali linux kurulumu

Merhaba Arkadaşlar Öncelikle Linuxa Başlıycak Arkadaşlar İçin Bilgiler Paylaşıcam Tabi Bunlar Zaman Zaman Gelicektir İleri Düzeyde Her Program Hakkında Bilgi Sahibi Olabiliceksiniz Bunun İçin İlk Öncelikle Kali Linux Kurulumunu Yapıcaz Video Aşağıda Vericem Tıklayıp İzleyebilirsiniz


23 Ekim 2018 Salı

Kali Linux NedirMerhaba Arkadaşlar Bugün Kali Linux Nedir Ne Değildir Onlara Bakıcaz Kali Linuxu Kullanmak İstiyorsanız İlk Önce Ne İçeriyor İçeriğine Bakmanız Lazım Yani Normal Linux Tan Farkı Ne Ne İçin Kali Linuxu Kullanmayalım Bunlara Bakmanız Lazım Bu Yüzdende Kullanmadan Önce Bu Yazıyı Okumanızı Tavsiye Ederim Çünkü İlk Başlarda Bilmeyen Bi İnsan İçin Gereksiz Gibi Gözükebilir Kimileride Videolardan Filmlerden Görerek İndiriyor Ama Ne İçin İndirdiğini Bilmediği İçin Kullanmıyor Veya Sıkıcı Geliyor İçindek Programları Kulalnmıycaksınız Yani Kullanmıycaksınızdan Kastım Sadece Kendi Özelliğinde Olan Programları Kullanmıycaksınız Orada İşinize Yarayan Şeyler Var Fakat Ne için Kullanıcaksınız Orası Önemli Örnek Sqlmap Backdor Olsun Web Site Açıkları vs Bunlar İçin Farklı Farklı Programlar Mevcut Tabiki Biz Python Olan Herşeyi Kali Linuxta Kullanıcaz O Yüzden İnternet Baktınız Python Bir Yazılım Var Çalıştırmak İçin Mecburen Kali Linux Kullanmak Zorundasınız Windowsta Çalıştıramazmıyız Derseniz Tabiki Windowstada Çalıştırırsınız Ama Bazı İşlevlerini Tam Detayında Kullanamazsınız O yüzden Bukadar Bilgiden Sonra Asıl Konumuza Dönelim 

Kali Linux Nedir
Kali Linux nedir sorusunun cevabını vereceğim bu yazıdan sevgili ziyaretçilerime merhaba diyerek başlamak istiyorum. Kali Linux hakkında detaylı bilgiler vereceğim bu yazımda Kali Linux kullanımı, Kali Linux kurulumu ve Kali Linux indirme yönergelerini sizler ile paylaşacağım. Bu arada Linux ile bir bilginiz yoksa sizi öncelikle “Linux Nedir? Linux Ne İşe Yarar?” başlıklı yazıma bir göz atmaya davet ediyorum. Haydi, Kali Linux nedir sorusundan başlayalım.

İÇERİK

Kali Linux Hakkında
Kali Linux Özellikleri
Kali Linux Kullanımı
Kali Linux Neden Son Kullanıcı için Uygun Değildir
Kali Linux Kurulumu
Son Söz
Kali Linux Hakkında
Kali Linux, BackTrack Linux’un Debian tabanına tekrar temellendirilmesi üzerine oluşturulmuştur. Resmi olarak Offensive Security adlı şirket tarafından fonlanmakta olan Debian tabanlı bir Linux işletim sistemidir. Profesyonel penetrasyon testleri yapabilmek için ve güvenlik denetimlerini eksiksiz test edebilmek adına gerekli olan tüm araçlarla donatılmıştır. Offensive Security adlı şirketin resmi olarak fonlamasından dolayı penetrasyon testleri, güvenlik testler ve tersine mühendislik yapabilmek adına bulabileceğiniz tüm araçlara sahip olma özelliğini taşımaktadır. Kali Linux nedir sorusuna yanıt verdiğime göre sıra biraz detaylandırarak Kali Linux özelliklerinden bahsetmeye geldi.

Kali Linux Özellikleri
Kali Linux açık kaynaklı bir işletim sistemidir, yani işletim sisteminin kaynak kodları herkese açık şekildedir ve isteyen herkes kendine göre düzenleyebilmektedir. Açık kaynak hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz “Açık Kaynak Kodlu Yazılım Nedir?” adlı konuma bir göz atabilirsiniz.
Kali Linux kişiselleştirilebilir bir işletim sistemidir. Kullanıcılar Kali Linux işletim sistemini kendi isteklerine göre tekrar tasarlayabilirler.
Kali Linux GNU lisansı ile lisanslanmıştır. GNU lisansının ne olduğunu bilmiyorsanız “GNU Lisansı Nedir? (Genel Kamu Lisansı)” adlı başlığıma bakarak gerekli bilgileri edinebilirsiniz.
Kali Linux eski sürümü olan BackTrack Linux gibi tamamen ücretsiz bir işletim sistemidir. Offensive Security tarafından yapılan açıklama da şirket Kali Linux’un varolduğu süre boyunca hep ücretsiz kalacağını garanti etmiştir.
BackTrack Linux’un az özelliklerinin aksine Kali Linux 600’ün üzerinde penetrasyon ve test aracına sahip olarak gelmektedir. Eski sürümünde işlevsiz hale gelen ve çalışmayan tüm araçlar arındırılmış, kusursuz bir hale getirilmiştir.
Kali Linux Türkçe dil desteğine sahip olmakla birlikte çok geniş bir dil yelpazesine sahiptir. Bunun yanında Kali Linux, eş zamanlı olarak çoklu dil kullanımını desteklemektedir.
Kali Linux, Linux işletim sistemleri arasında kablosuz ağ ve kablosuz donanımlara en büyük desteği veren ve neredeyse hepsini destekleyebilen tek işletim sistemidir.
Kali Linux’un başlıca özelliklerinden bahsettiğime ve Kali Linux nedir sorusunun yanıtını verdiğime göre şimdi sıra geldi kullanım alanına. Kali Linux kullanımı adlı başlıkta bu konuya yer vermek istiyorum.Kali Linux Kullanımı
Kali Linux için ufak bir araştırma yaparsanız sadece penetrasyon ve güvenlik testi yapmak isteyen kullanıcıların kullandığı bir işletim sistemi olmadığını rahatça görürsünüz. İşin içine tersine mühendislik kavramı girince ve sunduğu özellikleri temel alınca bu işletim sisteminin başka kimler tarafından kullanıldığını anlamak güç olmasa gerek. Evet, Kali Linux aynı zamanda İnternet korsanları tarafından da popüler olarak kullanılıyor. Hatta gerçek amacı dışında kullananların sayısı bence daha fazladır bile diyebilirim.

İnternet sitelerini ele geçirmek, sosyal medya hesaplarının şifrelerine ulaşmak ve benzeri kanunsuz işlemler için İnternet korsanlarının göz bebeği konumundadır ne yazık ki. Eğer sizde bu işlemleri yapabilmek adına Kali Linux araştırması yapıyorsanız benim bu yazımda amacından sapmış oluyor ve bu hiç hoş değil. Hadi, diyelim ki bu işlemleri yapmak için araştırma yapıyorsunuz. Kali Linux daha önce Linux temelli işletim sistemi kullanmış insanlar için bile zor olabilirken, hiç Linux temelli işletim sistemi kullanmadıysanız Kali Linux’u kullanabilmeniz imkânsıza yakındır.

Kali Linux, yapısı itibari ile kompleks bir işletim sistemidir. Daha önce hiç Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanmamış, penetrasyon ve güvenlik testleri hakkında bilgi sahibi olmayan bir kullanıcının Kali Linux kullanması halinde sisteme verebileceği zarar geri döndürülemez boyutlara ulaşabilmektedir. Bu Linux dağıtımı son kullanıcı için değil, penetrasyon bilgisi ve güvenlik testleri konusunda tecrübeli kişiler için dağıtılmaktadır.

Kali Linux Neden Son Kullanıcı için Uygun Değildir
İşletim sistemi güvenlik tabanlı olduğu için varsayılan ağ servislerini kapatmakta ya da sınırlamaktadır. Bluetooth gibi diğer bağlantı türleri Kali Linux’da varsayılan olarak devre dışı gelmektedir.
Son kullanıcılar için kablosuz ağ destekleyen diğer Linux temelli işletim sistemlerinin aksine Kali Linux kablosuz ağ özellikleri için yamalı bir çekirdek ile karşımıza çıkmaktadır.
Kali Linux diğer işletim sistemlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Tek kullanıcılı bir temelde gelen bu Linux dağıtımı yeni başlayanlar ve güvenlik tecrübesi olmayanlar için büyük problemler yaratabilmektedirler.
Eğer Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanmak istiyorsanız ve bu işte yeniyseniz sizin için uygun olan Linux dağıtımları hakkında bilgi almak için “Ubuntu Nedir? Ubuntu Kurulumu (Rehber)” ve “Sailfish OS Nedir? Sailfish OS İşletim Sistemi İndir” başlıklarına bir göz atabilirsiniz.

Bu arada belirtmeliyim ki yukarıda ki sebeplerin tam olarak neyden bahsettiğini anlamadıysanız ve sırf İnternet korsanlığı ibaresi geçti diye bu konuyu merak ettiyseniz, kesinlikle Kali Linux sizin için uygun değildir. Bu uyarımı dikkate almanızı önemle rica ediyorum çünkü aksi halde bu yazıyı okuduğunuz için kendinize çok kızabileceğiniz şeyler ile karşılaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, Kali Linux normal bir işletim sistemi değildir ve amacı güvenlik testleri yapmaktır. Linux tabanlı bir işletim sistemi arıyorsanız yukarıda linkini verdiğim işletim sistemlerine bir göz atabilirsiniz. Özellikle Ubuntu dağıtıma bir göz atmanızda fayda var.

Kali Linux Kurulumu
Kali Linux kurulum dosyalarını aşağıda vereceğim Kali Linux indir butonuna basarak direk kendi sitesinden indirebilirsiniz. Kali Linux’u kendi resmi dağıtımı varken başka bir sistemden indirmeniz riskli olduğu gibi gereksiz bir hareket olacaktır.


Kali Linux’u indirdikten sonra bir boot sürücüsü oluşturmanız gerekli. Kali Linux USB kurulumu ya da kali linux usb boot etmek gibi popüler arama sorgularının cevabı Windows’un yeni sürümlerini kullanıyorsanız gömülü yazılımı ile ya da daha profesyonel bir boot USB hazırlamak için Rufus adlı programı kullanabilirsiniz. En az 4 GB olmak şartıyla önerilen olarak 8 GB bir bellek işinizi görecektir.Kali Linux kurulumu vmware programı ile yani Kali Linux sanal pc kurulumu yapacaksanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Sanal bilgisayara Kali Linux kurulumu işlemi için gene resmi sitesinden Kali Virtual İmages sürümlerinden birini indirmeniz gerekecektir.

Kali Linux indirme işleminiz bittikten sonra ve boot medyasını da oluşturduysanız aşağıda ki adımları takip ederek Kali Linux kurulumu işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Boot medyasını çalıştırdığımızda karşımıza alternatif yükleme seçenekleri çıkacaktır. Kullanımı en basit olanı seçmek için Graphical Install seçeneğini seçiyor ve devam ediyoruz.
Bu pencerede karşımıza Kali Linux işletim sistemi için bir dil seçmemiz istenecek. Türkçe seçerek devam ediyoruz.
Bu pencerede kurulum arayüzü bize nerede yaşadığımızı soracaktır. Konum bilgilerimizi girerek devam ediyoruz.
Bu pencerede kullandığınız klavye türünü tanımlamanız istenecektir Q ya da F olarak hangisi kullanıyorsak onu seçip devam ediyoruz.
Bu pencere kurulum aşamasıdır birkaç dakika beklememiz gerekiyor.
Bu pencere bize DNS ismimizi soracaktır. Bu bölümü atlayabilirsiniz.
Bu ekranda ise Kali Linux DNS Suffix belirlememizi isteyecek bu ekranı da atlayabilirsiniz.
Bu pencerede arayüz bizden root şifremizi ve saat, tarih gibi bilgileri isteyecek. Bilgileri girdikten sonra devam ediyoruz.
Diski yapılandırma işlemini de tamamladıktan sonra kurulum işlemi başlayacaktır.
Kurulum bittikten sonra güncelleme alınsın mı diye soracaktır. Evet veya hayır demekte özgürsünüz. Evet demenizi tavsiye ederim.
Son aşama olarak Kali Linux sizden Proxy kullanıyorsanız Proxy bölümünü doldurmanızı isteyecek. Kullanmıyorsanız direk devam edebilirsiniz. Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra root giriş bilgilerinizi isteyen bir ekran ile karşılaşacaksınız.
Kali Linux kurulum işlemi de burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Yukarıda bahsettiğim özellikleri barındırmıyorsanız lütfen başlangıç evresinde Kali Linux kullanmaktan çekinin. Son olarak Kali Linux için daha detaylı bilgiler istiyorsanız aşağıda vereceğim linklere bir göz atabilirsiniz.


Son Söz
Kali Linux nedir sorusunun yanıtını detaylıca anlattığım bu yazımın sizlere bir fayda sağlamasını umarak yazımı burada noktalamayı uygun görüyorum arkadaşlarım. Hepinize güzel günler diliyorum, hoşça kalın…